• خداوند متعال بندگان را نیافرید، مگر آنکه او را بشناسند. پس هرگاه خدا را بشناسند، او را عبادت می کنند.
  • کسی که بدون «بصیرت» عمل می کند، همچون زنده ای است که در بیراهه می رود؛ پس هر چه سریع تر رود، از مقصد دورتر می شود.
  • هر که در چهار موقع ، مالک نفس خود باشد:هنگام رفاه و توسعه زندگی ، هنگام سختی و تنگ دستی ، هنگام اشتها و آرزو و هنگام خشم و غضب ؛ خداوند متعال بر جسم او، آتش را حرام می گرداند.
  • کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.
ورود به سایت
لیست مراکز درمانی
لیست ارزش معاملاتی املاک
آمار بازدید
بایگانی سایت
تارخ انتشار: یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۰
کد: 3831

اطلاعیه قابل توجه همکاران در آستانه بازنشستگی

قابل توجه همكاران درآستانه بازنشستگي

با توجه به ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمي كه مقرر داشته است: سردفتر شاغل كه بازنشسته مي‌شود، مي‌تواند شخص واجد صلاحيت طبق مقررات اين قانون را براي تصدي دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور معرفي كند

اطلاعیه قابل توجه همکاران در آستانه بازنشستگی

قابل توجه همكاران درآستانه بازنشستگي

با توجه به ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمي كه مقرر داشته است: سردفتر شاغل كه بازنشسته مي‌شود، مي‌تواند شخص واجد صلاحيت طبق مقررات اين قانون را براي تصدي دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور معرفي كند.

مدت لازم براي معرفي در مورد بازنشستگي الزامي دو ماه قبل از تاريخ بازنشستگي است و در غير اين مورد بايد معرفي مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگي بعمل آيد.

ورثه سردفتر متوفي كه حين الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاريخ فوت سردفتر مي‌توانند مجتمعاً به ترتيب فوق شخص واحد صلاحيت را معرفي كنند.

در صورتي كه سردفتر يا وراث او در مهلت هاي مذكور شخص واجد صلاحيت معرفي نكنند سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌تواند تصدي دفترخانه را با رعايت مقررات اين قانون به شخص واجد شرايط ديگري واگذار نمايد.

كانون سردفتران و دفترياران با توجه به بخشنامه صادره از طرف معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وظيفه بررسي مقدماتي صلاحيت علمي و عملي متقاضيان سردفتري موضوع ماده قانوني مذكور را عهده دار مي‌باشد و در راستاي اجراي رسالت محوله در هر فصل مبادرت به تشكيل كلاسهاي اختصاصي و برگزاري آزمون كتبي و شفاهي به منظور معرفي شخص واجد شرايط به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌نمايد.

با عنايت به طولاني بودن فرآيند معرفي، شركت در كلاسها، اختبار، امتحان و … و همچنين عدم ممنوعيت معرفي شخص جانشين قبل از مدت هاي مقرر در ماده ۶۹، بدينوسيله متذكر مي‌گردد سردفتران گرامي محترم واجد شرايط و وراث محترم سردفتر متوفي براي جلوگيري از تعطيلي احتمالي دفترخانه، قبل از انقضاء مدت هاي مقرر و حتي تا يكسال قبل از مهلت هاي مذكور، نسبت به معرفي جانشين و جهت شركت در كلاسهاي فصلي كانون سردفتران و دفترياران اقدام نمايند./ز

پاسخی بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

شعار سال
پیوندها
راهنمای تنظیمات