• خداوند متعال بندگان را نیافرید، مگر آنکه او را بشناسند. پس هرگاه خدا را بشناسند، او را عبادت می کنند.
  • کسی که بدون «بصیرت» عمل می کند، همچون زنده ای است که در بیراهه می رود؛ پس هر چه سریع تر رود، از مقصد دورتر می شود.
  • هر که در چهار موقع ، مالک نفس خود باشد:هنگام رفاه و توسعه زندگی ، هنگام سختی و تنگ دستی ، هنگام اشتها و آرزو و هنگام خشم و غضب ؛ خداوند متعال بر جسم او، آتش را حرام می گرداند.
  • کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.
ورود به سایت
لیست مراکز درمانی
لیست ارزش معاملاتی املاک
آمار بازدید
بایگانی سایت

اعضای هیئت مدیره

اسامی اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز(دوره دوم) به این شرح است:

سردفتران

۱- جناب آقای محمدرضا نصرتی ،سردفتر ۶۷ کرج بعنوان رئیس هیأت مدیره

     

۲- جناب آقای فرهاد شهسواری، سردفتر ۹۳ کرج بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره

 

۳-جناب آقای احمدرضا شریعتمداری بافقی ،سردفتر ۱۸ کرج بعنوان خزانه دار

 

۴-جناب آقای امید ملائی کهنه سرا ،سردفتر۶۵کرج بعنوان دبیر

 

۵- جناب آقای جلال علیرضاپور ،سردفتر ۶۱ کرج عضو اصلی

۶- جناب آقای عزت اله مومنی سردفتر۱۰۱ کرج عضو علی البدل

۷- جناب آقای وحید علی بخشی، سردفتر۱۱۰ کرج عضو علی البدل

 دفتریاران

۸- جناب آقای محمدخرد رنجبر، دفتریار۲۹ کرج عضو اصلی

۹- سرکار خانم آزاده نیازیان ،دفتریار ۶۵ کرج عضو اصلی

 ۱۰- سرکار خانم منیره بلندی، دفتریار ۱۱۷ کرج عضو علی البدل

مدیر اجرایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز:

سرکار خانم نادره جعفرزاده شلمانی ،سردفتر اسناد رسمی ۱۵۴ کرج

شعار سال
پیوندها
راهنمای تنظیمات