• خداوند متعال بندگان را نیافرید، مگر آنکه او را بشناسند. پس هرگاه خدا را بشناسند، او را عبادت می کنند.
  • کسی که بدون «بصیرت» عمل می کند، همچون زنده ای است که در بیراهه می رود؛ پس هر چه سریع تر رود، از مقصد دورتر می شود.
  • هر که در چهار موقع ، مالک نفس خود باشد:هنگام رفاه و توسعه زندگی ، هنگام سختی و تنگ دستی ، هنگام اشتها و آرزو و هنگام خشم و غضب ؛ خداوند متعال بر جسم او، آتش را حرام می گرداند.
  • کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.
ورود به سایت
لیست مراکز درمانی
لیست ارزش معاملاتی املاک
آمار بازدید
بایگانی سایت

درباره ما

وظایف کانون سردفتران و دفتریاران:

۱-فراهم نمودن پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران.

۲-ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

۳-اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه-وصول درآمدها-پرداخت مخارج-تهیه ترازنامه.

۴-کمک به اشخاص بی بضاعا از طریق راهنمایی آنان به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آن ها بدون دریافت حق تحریر.

۵-انجام امور مربوط به بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران .

۶-همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازرسی و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.

شعار سال
پیوندها
راهنمای تنظیمات