• باز این چه شورش است که در خلق عالم است باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
  • خداوند متعال بندگان را نیافرید، مگر آنکه او را بشناسند. پس هرگاه خدا را بشناسند، او را عبادت می کنند.
  • کسی که بدون «بصیرت» عمل می کند، همچون زنده ای است که در بیراهه می رود؛ پس هر چه سریع تر رود، از مقصد دورتر می شود.
  • هر که در چهار موقع ، مالک نفس خود باشد:هنگام رفاه و توسعه زندگی ، هنگام سختی و تنگ دستی ، هنگام اشتها و آرزو و هنگام خشم و غضب ؛ خداوند متعال بر جسم او، آتش را حرام می گرداند.
ورود به سایت
لیست مراکز درمانی
لیست ارزش معاملاتی املاک
آمار بازدید
بایگانی سایت

درباره ما

وظایف کانون سردفتران و دفتریاران:

۱-فراهم نمودن پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران.

۲-ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

۳-اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه-وصول درآمدها-پرداخت مخارج-تهیه ترازنامه.

۴-کمک به اشخاص بی بضاعا از طریق راهنمایی آنان به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آن ها بدون دریافت حق تحریر.

۵-انجام امور مربوط به بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران .

۶-همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازرسی و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.

ورود به سامانه
مناسبت ها
شعار سال
پیوندها
راهنمای تنظیمات