• خداوند متعال بندگان را نیافرید، مگر آنکه او را بشناسند. پس هرگاه خدا را بشناسند، او را عبادت می کنند.
  • کسی که بدون «بصیرت» عمل می کند، همچون زنده ای است که در بیراهه می رود؛ پس هر چه سریع تر رود، از مقصد دورتر می شود.
  • هر که در چهار موقع ، مالک نفس خود باشد:هنگام رفاه و توسعه زندگی ، هنگام سختی و تنگ دستی ، هنگام اشتها و آرزو و هنگام خشم و غضب ؛ خداوند متعال بر جسم او، آتش را حرام می گرداند.
  • کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.
ورود به سایت
لیست مراکز درمانی
لیست ارزش معاملاتی املاک
آمار بازدید
بایگانی سایت
تارخ انتشار: جمعه 22 مارس 2019 - 11:34
کد: 3714

پیام نوروزی ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران البرز

“هواللطیف”
یامقلب القلوب والابصار یامدبرالیل والنهار یامحول الحول والاحوال حول حالناالی احسن الحال
السلام علیک یاامیرالمومنین،یاعلی بن ابیطالب”ع”شکفته شدن شکوفه های بهاری وفرارسیدن سال نو را که بامیلادمسعودمولود کعبه ،مولی الموحدین وامام المتقین آقاعلی بن اییطالب علیه السلام مقارن گشته رابه همه همکاران عزیزم درسراسرکشوروبه ویژه سردفتران،دفتریاران وکارکنان شریف دفاتراسنادرسمی استان البرزوهمچنین مدیرکل محترم،روسای نواحی وشهرهاوکارکنان ثبت استان وتمامی خانواده های محترم منسوب به دفاتروثبت تبریک وتهنیت عرض می نمایم

پیام نوروزی ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران البرز

“هواللطیف”
یامقلب القلوب والابصار یامدبرالیل والنهار یامحول الحول والاحوال حول حالناالی احسن الحال
السلام علیک یاامیرالمومنین،یاعلی بن ابیطالب”ع”شکفته شدن شکوفه های بهاری وفرارسیدن سال نو را که بامیلادمسعودمولود کعبه ،مولی الموحدین وامام المتقین آقاعلی بن اییطالب علیه السلام مقارن گشته رابه همه همکاران عزیزم درسراسرکشوروبه ویژه سردفتران،دفتریاران وکارکنان شریف دفاتراسنادرسمی استان البرزوهمچنین مدیرکل محترم،روسای نواحی وشهرهاوکارکنان ثبت استان وتمامی خانواده های محترم منسوب به دفاتروثبت تبریک وتهنیت عرض می نمایم.
امیدوارم درپرتوالطاف بیکران الهی وهمچنین به برکت ایام ولادت باسعادت آقاامام علی علیه السلام ؛سلامتی وبهروزی،طراوات وشادکامی،عزت وکامیابی درسال پیش رونصیب وروزی همکاران عزیزوملت شریف ایران باشد.ان شاءالله.
سالی راکه پشت سرگذاشتیم باهمه تلخی هاوشیرینی هایش به پایان رسیدوتجربیات آن به اندوخته هایمان افزوده گشت.
جامعه سردفتری ودفتریاری کشوردرسال اخیربامسائل ومشکلات گوناگون مواجه داشته ودراین راستاتلاش وپیگیری های خودرانیزتاسرحدامکان بعمل آورد. لیکن درسال آتی بنظرافزون برموضوعات پیش بینی نشده ۳الویت اساسی ومحوری دردستورکارنظام سردفتری ودفتریاری قرارداردکه هرسه بطورمستقیم ویاغیرمستقیم برای جامعه سردفتری ودفتریاری نقش کلیدی وراهبردی داشته ومی تواندجایگاه دفاتررادرسال های آینده تحت تاثیرخودقراردهد.
این محورهاوالویت هاعبارتنداز:
-انتخابات هیات مدیره کانون تهران
-تعدیل وتصویب تعرفه تحریردفاتر
-پیگیری ورایزنی درخصوص طرح پشنهادی قانون دفاتردرمجلس شورای اسلامی
امیدوارم درسال آینده هیات مدیره ای سالم وپاکدست ،عالم وخوش فکر،مقتدروباتدبیردرکانون تهران مستقرگشته وباتوجه به جایگاه ویژه خودبتواندباتوان بالای علمی ومدیریتی واجرایی وارتباطی خودباهمراهی وهماهنگی شورای عالی کانون های سردفتری کشوروبکارگیری تمام نیروهاوتواتمندی هاوامکانات کانون ها وهمکاران سراسرکشور درپیگیری وساماندهی موضوعات والویت های پیش روباموفقیت اقدامات لازم رابعمل آورد.
همچنین ضمن تقدیروتشکراززحمات وتلاش های مستمرهیات مدیره فعلی ومدیران واحدهاوکارکنان کانون وکلیه همکاران بی صبرانه منتظراستقرارهیات مدیره محترم جدیدکانون البرز ونقش آفرینی موثرآن درموضوعات ومسائل مبتلابه کشوری دفاتروهمچنین حل وفصل مشکلات استانی همکاران البرزی هستیم. وامیدوارم این مهم بزودی انجام ووعده های داده شده محقق گردد. و پیشاپیش برای آنها آرزوی موفقیت وسلامتی دارم.
سرسبزی جاودان وشادی ،اندیشه های پویا،سلامتی ووسعت رزق حلال وبرخورداری ازهمه نعمت های خدادادی برای همگان آرزومندم.
بااحترام وارادت
محمدسعیدی
رئیس کانون سردفتران ودفتریاران البرز

پاسخی بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

مناسبتها
شعار سال
پیوندها
راهنمای تنظیمات