• خداوند متعال بندگان را نیافرید، مگر آنکه او را بشناسند. پس هرگاه خدا را بشناسند، او را عبادت می کنند.
  • کسی که بدون «بصیرت» عمل می کند، همچون زنده ای است که در بیراهه می رود؛ پس هر چه سریع تر رود، از مقصد دورتر می شود.
  • هر که در چهار موقع ، مالک نفس خود باشد:هنگام رفاه و توسعه زندگی ، هنگام سختی و تنگ دستی ، هنگام اشتها و آرزو و هنگام خشم و غضب ؛ خداوند متعال بر جسم او، آتش را حرام می گرداند.
  • کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.
ورود به سایت
لیست مراکز درمانی
لیست ارزش معاملاتی املاک
آمار بازدید
بایگانی سایت

کانون ها و جوامع

کانون سردفتران و دفتریاران

کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان

کانون سردفتران و دفترياران خراسان

کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد

کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمان

کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین

کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی

کانون سردفتران و دفتریاران استان خوزستان

كانون سردفتران و دفتریاران مازندران

كانون سردفتران و دفتریاران اردبیل

كانون سردفتران و دفتریاران چهارمحال و بختیاری

جامعه سردفتران و دفتریاران استان گیلان

جامعه سردفتران و دفتریاران استان قم

جامعه سردفتران و دفتریاران لرستان

جامعه سردفتران و دفتریاران سیستان و بلوچستان

جامعه سردفتران و دفتریاران بوشهر

جامعه سردفتران و دفترياران غرب استان تهران

جامعه سردفتران و دفتریاران آذربايجان غربي

جامعه سردفتران و دفتریاران هرمزگان

جامعه سردفتران و دفتر یاران استان سمنان

کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس

شعار سال
پیوندها
راهنمای تنظیمات