• خداوند متعال بندگان را نیافرید، مگر آنکه او را بشناسند. پس هرگاه خدا را بشناسند، او را عبادت می کنند.
  • کسی که بدون «بصیرت» عمل می کند، همچون زنده ای است که در بیراهه می رود؛ پس هر چه سریع تر رود، از مقصد دورتر می شود.
  • هر که در چهار موقع ، مالک نفس خود باشد:هنگام رفاه و توسعه زندگی ، هنگام سختی و تنگ دستی ، هنگام اشتها و آرزو و هنگام خشم و غضب ؛ خداوند متعال بر جسم او، آتش را حرام می گرداند.
  • کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.
واحد حقوقی
ورود به سایت
واحد بیمه و درمان
دانلود
پرتال کانون مرکز
لیست ارزش معاملاتی املاک
آمار بازدید
بایگانی سایت
تارخ انتشار: چهارشنبه 10 می 2023 - 17:14
کد: 7228

نامه دادگستری کل استان البرز

احتراماً به پیوست تصویرنامه شعبه ۹ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب محمدشهر کرج به شماره ۱۴۰۲۰۱۹۹۰۰۰۱۵۷۵۶۹۹ مورخ ۱۳/۰۲/۱۴۰۲ در صورت تنظیم وکالت نامه یا سند قطعی در دفاتر، خواهشمند است مراتب به دبیرخانه کانون البرز ارسال گردد

نامه دادگستری کل استان البرز

احتراماً به پیوست تصویرنامه شعبه ۹ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب محمدشهر کرج به شماره ۱۴۰۲۰۱۹۹۰۰۰۱۵۷۵۶۹۹ مورخ ۱۳/۰۲/۱۴۰۲ در صورت تنظیم وکالت نامه یا سند قطعی در دفاتر، خواهشمند است مراتب به دبیرخانه کانون البرز ارسال گردد.

پاسخی بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.