چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳
  • خداوند متعال بندگان را نیافرید، مگر آنکه او را بشناسند. پس هرگاه خدا را بشناسند، او را عبادت می کنند.
  • کسی که بدون «بصیرت» عمل می کند، همچون زنده ای است که در بیراهه می رود؛ پس هر چه سریع تر رود، از مقصد دورتر می شود.
  • هر که در چهار موقع ، مالک نفس خود باشد:هنگام رفاه و توسعه زندگی ، هنگام سختی و تنگ دستی ، هنگام اشتها و آرزو و هنگام خشم و غضب ؛ خداوند متعال بر جسم او، آتش را حرام می گرداند.
  • کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.
واحد حقوقی
بخشنامه ها
واحد بیمه و درمان
دانلود
پرتال کانون مرکز
لیست ارزش معاملاتی املاک
آمار بازدید
بایگانی سایت

اعضای هیئت مدیره

اسامی اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز(دوره سوم) به این شرح است:

سردفتران

۱- جناب آقای سید حسن افتخاریان ،سردفتر ۱۴۵ کرج بعنوان رئیس هیأت مدیره

۲- جناب آقای احمد رضا نصرتی، سردفتر ۱۲۶ کرج بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره

۳-سرکار خانم نادره جعفرزاده شلمانی ،سردفتر ۱۵۴ کرج بعنوان خزانه دار

۴-جناب آقای سید علاءالدین موسوی ،سردفتر۱۶۰کرج بعنوان دبیر 

۵- جناب آقای محمدباقرشیردل ،سردفتر ۲۰۸ کرج عضو اصلی

۶- جناب آقای جلال علیرضا پور سردفتر۶۱ کرج عضو علی البدل

۷- سرکار خانم افسانه سید احمدی، سردفتر۱۴۹ کرج عضو علی البدل

 دفتریاران

۸- جناب آقای محمدخرد رنجبر، دفتریار۲۹ کرج عضو اصلی

۹- جناب آقای احسان کاظمی سرشت ،دفتریار ۱۶۵ کرج عضو اصلی

 ۱۰- جناب آقای اکبر غلام زاده، دفتریار ۱۳۱ کرج عضو علی البدل

مدیر اجرایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز:

جناب آقای علیرضا خانکی ،سردفتر اسناد رسمی ۱۹ کرج